Muinastule Regatt 2013

Õhtu, Pärnu, 80011 Pärnumaa, Eesti, ,

21. juuni 2013

Muinastule Regatt 2013

„Muinastule Regatt“ on veespordisündmus Pärnu jõel kõigile sõudjatele, aerutajatele, kanuutajatele, aerusurfaritele ja jõematkajatele. Regatt on nime saanud Reiu jõe suudmealalt avastatud Eesti ühe vanima muinasaegse asulakoha järgi (Sindi-Lodja 1).

KORRALDAJAD: Pärnu Surfikool MTÜ koostöös veefestivaliga Watergate.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 21.juuni 2013 ühisstardiga kell 18.00 Pärnu sadama akvatooriumist.

VÕISTLUSKESKUS: Vallikääru aas, Sadama tänava ja Ringi tänava vaheline ala Pärnu linnas.

VÕISTLUSDISTANTS:  Kesklinna sild – Papiniidu sild – Kesklinna sild  (8 km)

VÕISTLUSKLASSID:

Sõudmine
B8  -  kaheksased sõudepaadid
B1  -  ühesed sõudepaadid

Sportaerutamine
K1 sport  -  ühesed võistlussüstad

Sportkanuutamine
C1 sport  -  ühesed võistluskanuud

Aerusurf (SUP)
SUP  -  aerusurf

Matkaaerutamine
K1  -  ühesed matkasüstad
K2  -  kahesed matkasüstad

MUU kõik muud veesõiduvahendid, k.a. kanuud ja süstad mille meeskond on suurem kui juhendis määratud, võistlevad väljaspool arvestust. Kõik osavõtjad määratlemata võistlusklassis osalevad loosiauhindade loosimisel.

REGISTREERIMINE:
Eelregistreerimine lehel www.surfsport.ee

Eelregistreerimine avatakse alates 06.05.2013 ja lõpeb 18.06.2013 kell 17.00.

Stardimaksu tasumine ülekandega Pärnu Surfikool MTÜ arveldusarvele 10220209864228.

Selgitusse: nimi, võistlusklass  ja soovi korral esindatav klubi/võistkond.

Eelregistreerimine kinnitatakse peale stardimaksu laekumist Pärnu Surfikooli arveldusarvele.

Registreerimine võistluspäeval 21.06.2013 võistlussekretariaadis alates 15.00. Stardimaksu tasumine kohapeal sularahas.

Osaleda võivad kõik 1994. aastal ja varem sündinud aerutamishuvilised, kes on piisavalt treenitud võistlusdistantsi läbimiseks. Erandkorras on võistlema lubatud noorsportlased vanuses 14 – 18 aastat võistlusklassides B8 , B1, K1 sport, C1 sport. Noorsportlased lubatakse starti ainult treeneri või lapsevanema kirjalikul nõusolekul.

Stardimaterjalide kättesaamine võistlussekretariaadis isikut tõendava dokumendi alusel.

STARDIMAKS:
06.05 – 31.05.2013 10 EUR
01.06 – 18.06.2013 15 EUR
21.06.2013 kohapeal 20 EUR

Noorsportlased (sündinud 1995 – 1998)
06.05 – 18.06.2013 5 EUR
21.06.2013 kohapeal 10 EUR

Stardimaks on võistleja kohta. Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Stardimaks sisaldab stardinumbrit, meditsiinilist teenindust, toitlustamist ja pesemisvõimalust.

VÕISTLUSE AJAKAVA:
15.00 Registreerimine
17.00 Kiprite koosolek
17.30 Võistluspaatide ühine rongkäik Vallikääru akvatooriumist stardikoridori
18.00 Start
20.30 Autasustamine Vallikääru aasal

AUTASUSTAMINE:

KARIKAS – võistlusklassi parimale;

MEDALID – võistlusklassi kolmele parimale kõigis võistlusklassides (v.a. MUU).

MUUDATUSED VÕISTLUSJUHENDIS: regati korraldajad jätavad endale õiguse teha võistlusjuhendis muudatusi. Kui 09. juuniks 2013 on mõnes võistlusklassis eelregistreerunuid vähem kui 3 on korraldajatel õigus võistlusklass tühistada, liita mõne teise võistlusklassiga või autasustada ainult võistlusklassi parimat. Korraldajad jätavad endale ka võimaluse võistlusklasside lisamiseks juhendisse.

AJAVÕTT: aeg fikseeritakse korraldajate poolt stardis ja finišis. Kõigile regatist osavõtjatele väljastatakse (sekretariaat) võistluspäeval stardinumbrid, mis peavad kogu võistluse vältel olema nähtavad võistluspaadil.

REEGLID: regati stardiprotseduur ja reeglid võistlusrajal tehakse võistlejatele teatavaks võistluspaigas kiprite koosolekul kell 17.00. Reeglite vastu eksivad ja päästjate abi vajavad võistlejad diskvalifitseeritakse.

PROTESTID: kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste, … kohta tuleb esitada võistluse peakohtunikule kirjalikult hiljemalt kell 20.15. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab võistluse korralduskomitee, kuhu kuuluvad: regati peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht.

REKLAAM: võistleja reklaam on lubatud riietusel ja võistlusvarustusel. Võistleja poolne reklaam võistluskeskuses (lipud, bännerid, ….) on lubatud ainult eelneval kooskõlastamisel võistluse korraldajatega. Koostööpartneritele / toetajatele on reklaamväljund Vallikääru aasal / Kesklinna silla tasuta.

SOOVITUSLIK VARUSTUS: vesi; ohutusvest; veekindlalt pakitud mobiiltelefon, kuhu on salvestatud korraldajate antud kontaktnumber.

VÕISTLEJA VARUSTUS: iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi, varustuse korrasoleku ja ohtutuse eest ise ning allkirjastab kinnituse stardimaterjalide kättesaamisel. Võistleja peab arvestama oma sõiduoskustega ning vastavalt sellele käituma tuule ja lainetuse korral. Korraldajad ei vastuta ükskõik millise maal ja vees toimunud materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest. Võistlusel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

FORCE MAJEURE: loodusstiihiate või muude korraldajatest mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.

ERISUSED SUP VÕISTLUSKLASSIS:

Võistlusasend: püsti seistes surfilaual, keelatud on edasiliikumine aeru või käte jõul istuli, põlvili, kõhuli

Stardiasend: püsti laual

Puhkeasend: puhkamine ilma edasiliikumiseta istuli, põlvili, kõhuli või selili võistluse ajal on lubatud
Soovituslik on kinnitusnööri (leash) kasutamine.

MUU: sõiduvahendeid on võimalik rentida vastavatelt teenusepakkujatelt – 360kraadi, Seikle Vabaks, Edela Loodusmatkad, Reimann Retked, Paikuse Aerutamisklubi, Pärnu Surfikool, Pärnu Surfiklubi

KOOSTÖÖPARTNERID: Pärnu Sõudekeskus Kalev, Pärnu Sõudeklubi, Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi, Linna Ekraanid, YEP,  Tervis Ravispaahotell, Eastpole, Treson, Ideas & Solutions, Sportland, ööklubi Vaarikas, Cramo Estonia

TOETAJAD: Pärnu linn, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust järgmistel kontaktidel:
Peakorraldaja: Andri Soosaar 5154268 või info@surfsport.ee

Sündmuse programm

21. juuni 2013

15:00 - 17:30

Registreerimine

17:00 - 17:30

Kiprite koosolek

17:30 - 18:00

Võistluspaatide ühine rongkäik Vallikääru akvatooriumist stardikoridori

18:00 - 20:30

Start

20:30 - 21:00

Autasustamine Vallikääru aasal

Sündmuse materjalid

Sündmuse võtmeisikud

Sündmuse sponsorid