Kahe Silla Sprint 2013

, ,

1.september 2013

Kahe Silla Sprint 2013

„Kahe Silla Regatt“ on veespordivõistlus suve lõpus Pärnu jõel kõigile aerusurfaritele (SUP) ja jõematkajatele. Regatt on osa Pärnu tuntuimast rahvaspordisündmusest Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksust.

2013. aastal toimub regatt 250 meetrisel sprindidistantsil ja kannab nime “Kahe Silla Sprint 2013″.

 

KORRALAJAD: Pärnu Surfikool koostöös Pärnu Kahe Silla Klubiga.

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 1.september 2013 kell 12.00 – 14.00 Pärnu jõgi (Kesklinna sillast ülesvoolu 300 meetrit)

VÕISTLUSKESKUS: Vaasa park, Pärnu (Kesklinna silla ja teater Endla vaheline ala)

VÕISTLUSSEKRETARIAAT: Pärnu Wakepark

VÕISTLUSDISTANTS: 250 meetrit avatud rajal

VÕISTLUSSÕITE: 3 kuni 5 võistleja kohta

KOHTUNIKUD: Priit Simberg (Pärnu Surfiklubi), Andri Soosaar (Pärnu Surfikool, Pärnu Surfiklubi)

 

VÕISTLUSKLASSID:

Matkaaerutamine

K1  -  ühesed matkasüstad
K2  -  kahesed matkasüstad

Aerusurf (SUP)

SUP  -  aerusurf

MUU  -  kõik muud veesõidukid (k.a mille meeskond on suurem kui juhendis määratud), võistlevad väljaspool arvestust.

 

REGISTREERIMINE:
Eelregistreerimine lehel www.surfsport.ee

Eelregistreerimine avatakse alates 01.06.2013 ja lõpeb 27.08.2013 kell 23.59.

Stardimaksu tasumine ülekandega Pärnu Surfikool MTÜ arveldusarvele 10220209864228.

Selgitusse: nimi, võistlusklass ja soovi korral esindatav klubi/võistkond.

Registreerimine võistluspäeval 01.09.2013 võistlussekretariaadis (asukoht täpsustamisel) alates 10.30 – 11.30. Stardimaksu tasumine kohapeal sularahas.

Osaleda võivad kõik 1994. aastal ja varem sündinud aerutamishuvilised, kes on piisavalt treenitud võistlusdistantsi läbimiseks.

Stardimaterjalide kättesaamine võistlussekretariaadis isikut tõendava dokumendi alusel.

STARDIMAKS:
01.06 – 27.08.2013 stardimaks 15 EUR
01.09  võistluspäeval stardimaks 25 EUR (sularaha)

Stardimaks on võistleja kohta. Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Stardimaks sisaldab stardinumbrit, meditsiinilist teenindust, toitlustamist, pesemisvõimalust ja tasuta parkimist võistluskeskuse parklas.

VÕISTLUSE AJAKAVA:
11.00 Registreerimine
11.30 Kiprite koosolek
12.00 Võistluse algus (esimene võimalik start)
14.30 Autasustamine Vaasa pargis Kahe Silla Jooks võistluskeskuses

AUTASUSTAMINE:

KARIKAS – võistlusklassi parim;

MEDALID – võistlusklassi kolm parimat;

MUUDATUSED VÕISTLUSJUHENDIS: regati korraldajad jätavad endale õiguse teha võistlusjuhendis muudatusi. Kui 27. augustiks 2013 on mõnes võistlusklassis eelregistreerunuid vähem kui 5 on korraldajatel õigus võistlusklass tühistada, liita mõne teise võistlusklassiga või autasustada ainult võistlusklassi parimat. Ametlikud võistlusklassid kinnitatatakse 28. august 2013 kell 18.00.

AJAVÕTT: manuaalne, aeg fikseeritakse korraldajate poolt võistlusdistantsi finišis. Kõigile regatist osavõtjatele väljastatakse (sekretariaat) võistluspäeval stardinumbrid, mis peavad kogu võistluse vältel olema nähtavad võistluspaadil.

REEGLID: regati stardiprotseduur ja reeglid võistlusrajal tehakse võistlejatele teatavaks võistluspaigas kiprite koosolekul kell 11.30.

PROTESTID: kõik protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste, … kohta tuleb esitada võistluse peakohtunikule kirjalikult hiljemalt kell 14.00. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab võistluse korralduskomitee, kuhu kuuluvad: regati peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht.

REKLAAM: võistleja reklaam on lubatud riietusel ja võistlusvarustusel. Võistleja poolne reklaam võistluskeskuses (lipud, bännerid, ….) on lubatud ainult eelneval kooskõlastamisel võistluse korraldajatega.

KOHUSTUSLIK VARUSTUS: Matkaaerutamine – ohutusvest; Aerusurfamine – kinnitusnöör (tuuline ilm)

VÕISTLEJA VARUSTUS: iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi, varustuse korrasoleku ja ohtutuse eest ise ning allkirjastab kinnituse stardimaterjalide kättesaamisel. Võistleja peab arvestama oma sõiduoskustega ning vastavalt sellele käituma tuule ja lainetuse korral. Korraldajad ei vastuta ükskõik millise maal ja vees toimunud materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest. Võistlusel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

FORCE MAJEURE: loodusstiihiate või muude korraldajatest mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.

Erisused SUP võistlusklassis:

Võistlusasend: püsti seistes surfilaual, keelatud on edasiliikumine aeru või käte jõul istuli, põlvili, kõhuli

Stardiasend: püsti laual

Puhkeasend: puhkamine ilma edasiliikumiseta istuli, põlvili, kõhuli või selili võistluse ajal on lubatud

Soovituslik on kinnitusnööri (leash) kasutamine.

MUU: sõiduvahendeid on võimalik rentida vastavatelt teenusepakkujatelt

KOOSTÖÖPARTNERID: Linna Ekraanid, YEP, Ideas & Solutions, Treson

TOETAJAD: Pärnu linn, Eesti Kultuurkapital

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust järgmistel kontaktidel:

Peakorraldaja: Andri Soosaar 5154268 või info@surfsport.ee

Sündmuse programm

01.september 2013

11:00 - 11:30

Registreerimine

11:30 - 11:45

Kiprite koosolek

12:00 - 14:00

Võistlus

14:30 - 15:00

Autasustamine Vaasa pargis Kahe Silla Jooks võistluskeskuses

Sündmuse materjalid

Sündmuse võtmeisikud

Sündmuse sponsorid