Kahe Silla Regatt 2012

, ,

02. september 2012

Kahe Silla Regatt 2012

„Kahe Silla Regatt“ on veespordivõistlus suve lõpus Pärnu jõel kõigile aerusurfaritele (SUP) ja jõematkajatele. Regatt on osa Pärnu tuntuimast rahvaspordisündmusest Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksust.

2012. aastal toimub regatt ca 8 km distantsil Kesklinna sild – Papiniidu sild – Kesklinna sild.

 

KORRALAJAD: Pärnu Surfikool, Paikuse Aerutamisklubi, Pärnu Kahe Silla Klubi

TOIMUMISE AEG JA KOHT: 2.september 2012 kell 12.00 samaaegselt Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksuga.

VÕISTLUSKESKUS: Vaasa park, Pärnu (Kesklinna silla ja teater Endla vaheline ala)

VÕISTLUSSEKRETARIAAT: Pärnu Wakepark

VÕISTLUSDISTANTS: ca 8 km distantsil Kesklinna sild – Papiniidu sild – Kesklinna sild

KOHTUNIKUD: Roland Šimanis (Paikuse Aerutamisklubi), Priit Simberg (Pärnu Surfiklubi)

 

VÕISTLUSKLASSID:

Matkaaerutamine

K1M – mehed ühesed matkasüstad

K1N – naised ühesed matkasüstad

K2M – mehed ja segapaaris kahesed matkasüstad

K2N – naised kahesed matkasüstad

C2M – mehed ja segapaaris kahesed matkakanuud

C2N – naised kahesed matkakanuud

SUP-M – mehed aerusurf

SUP-N – naised aerusurf

MUU  -  kõik muud veesõidukid (k.a mille meeskond on suurem kui juhendis määratud), võistlevad väljaspool arvestust.

 

REGISTREERIMINE:

Eelregistreerimine avatakse alates 01.08.2012 kell 09.00 ja lõpeb 31.08.2012 kell 17.00.

Stardimaksu tasumine ülekandega Pärnu Surfikool MTÜ arveldusarvele 10220209864228.

Selgitusse: nimi, võistlusklass ja soovi korral esindatav klubi/võistkond.

Registreerimine võistluspäeval 02.09.2012 võistlussekretariaadis alates 10.30 – 11.30. Stardimaksu tasumine kohapeal sularahas.

Osaleda võivad kõik 1994. aastal ja varem sündinud aerutamishuvilised, kes on piisavalt treenitud võistlusdistantsi läbimiseks.

Stardimaterjalide kättesaamine võistlussekretariaadis isikut tõendava dokumendi alusel.

STARDIMAKS:
01.08 – 31.08.2012 stardimaks 15 EUR
02.09  võistluspäeval stardimaks 20 EUR (sularaha)

Stardimaks on võistleja kohta. Loobumisel osavõtutasu ei tagastata. Stardimaks sisaldab stardinumbrit, meditsiinilist teenindust, toitlustamist, pesemisvõimalust ja tasuta parkimist võistluskeskuse parklas.

VÕISTLUSE AJAKAVA:
10.30 Registreerimine
11.30 Kiprite koosolek
12.00 Start
15.00 Autasustamine regati võistluskeskuses

AUTASUSTAMINE:

MEDALID – võistlusklassi kolm parimat;

MUUDATUSED VÕISTLUSJUHENDIS: regati korraldajad jätavad endale õiguse teha võistlusjuhendis muudatusi. Kui 29. augustiks 2012 on mõnes võistlusklassis eelregistreerunuid vähem kui 5 on korraldajatel õigus võistlusklass tühistada, liita mõne teise võistlusklassiga või autasustada ainult võistlusklassi parimat. Ametlikud võistlusklassid kinnitatatakse 31. august 2012 kell 18.00.

AJAVÕTT: manuaalne, aeg fikseeritakse korraldajate poolt võistlusdistantsi finišis. Kõigile regatist osavõtjatele väljastatakse (sekretariaat) võistluspäeval stardinumbrid, mis peavad kogu võistluse vältel olema nähtavad võistluspaadil.

REEGLID: regati stardiprotseduur ja reeglid võistlusrajal tehakse võistlejatele teatavaks võistluspaigas kiprite koosolekul kell 11.30.

PROTESTID: kõik protestid võistlustulemuste ja määruste rikkumiste kohta tuleb esitada võistluse peakohtunikule kirjalikult hiljemalt kell 14.00. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab võistluse korralduskomitee, kuhu kuuluvad: regati peakorraldaja, peakohtunik ja sekretariaadi juht.

REKLAAM: võistleja reklaam on lubatud riietusel ja võistlusvarustusel. Võistleja poolne reklaam võistluskeskuses (lipud, bännerid, ….) on lubatud ainult eelneval kooskõlastamisel võistluse korraldajatega.

KOHUSTUSLIK VARUSTUS: Matkaaerutamine – ohutusvest; Aerusurfamine – kinnitusnöör (tuuline ilm)

VÕISTLEJA VARUSTUS: iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi, varustuse korrasoleku ja ohtutuse eest ise ning allkirjastab kinnituse stardimaterjalide kättesaamisel. Võistleja peab arvestama oma sõiduoskustega ning vastavalt sellele käituma tuule ja lainetuse korral. Korraldajad ei vastuta ükskõik millise maal ja vees toimunud materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest. Võistlusel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

FORCE MAJEURE: loodusstiihiate või muude korraldajatest mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul võidakse programmis teha muudatusi.

Erisused SUP võistlusklassis:

Võistlusasend: püsti seistes surfilaual, keelatud on edasiliikumine aeru või käte jõul istuli, põlvili, kõhuli

Stardiasend: püsti laual

Puhkeasend: puhkamine ilma edasiliikumiseta istuli, põlvili, kõhuli või selili võistluse ajal on lubatud

Soovituslik on kinnitusnööri (leash) kasutamine.

MUU: sõiduvahendeid on võimalik rentida vastavatelt teenusepakkujatelt

KOOSTÖÖPARTNERID: Pärnu Surfikool, Linna Ekraanid, Ideas & Solutions, Treson, Paikuse Aerutamisklubi, Kimberi Klubi, Pärnu Wakepark, Pärnu Surfiklubi

TOETAJAD: Maxwave, Sportland, Catwees, Wendre, Euronics, Cramo, Ajurveeda.ee, EastPole, Fitness.ee, Fitshop.ee, graafiline disainer Siim Soodla

Küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust järgmistel kontaktidel:

Peakorraldaja: Andri Soosaar 5154268 või info@surfsport.ee

Sündmuse programm

10:30 - 11:30

Registreerimine

11:30 - 11:45

Kiprite koosolek

12:00 - 14:00

Regatt

15:00 - 15:30

Autasustamine regati võistluskeskuses

Sündmuse materjalid

Sündmuse võtmeisikud

Sündmuse sponsorid